Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Marta Zamorska jest właściwy do prowadzenia postępowań egzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową dla miast: Chełm i Siedliszcze oraz dla gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica i Żmudź.

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Marta Zamorska informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 t.j.), z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;

 • o wydanie nieruchomości;

 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771), której przepisy weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.

Tutejszy komornik sądowy działający na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, obejmującym obszar właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Okręgowego w Radomiu, Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Okręgowego w Zamościu może przyjmować sprawy z właściwości następujących Sądów Rejonowych:

 • Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
 • Sąd Rejonowy w Chełmie
 • Sąd Rejonowy w Kraśniku
 • Sąd Rejonowy w Lubartowie
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 • Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
 • Sąd Rejonowy w Łukowie
 • Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Puławach
 • Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Rykach
 • Sąd Rejonowy we Włodawie
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju
 • Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
 • Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
 • Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Zamościu
 • Sąd Rejonowy w Grójcu
 • Sąd Rejonowy w Zwoleniu
 • Sąd Rejonowy w Kozienicach
 • Sąd Rejonowy w Lipsku
 • Sąd Rejonowy w Przysusze
 • Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Sąd Rejonowy w Szydłowcu
 • Sąd Rejonowy w Garwolinie
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Siedlcach
 • Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Węgrowie